Pro-ject Stream Box streamer i mrežni player

Četvrtak, 22.12.2011. 15:32

Stream Box SE još je jedan streamer i mrežni audio player, koji omogućava reprodukciju glazbenih formata do rezolucije 24/192 kHz, i to bežično, ili putem Ethernet protokola, a ugrađeni su i USB i i Bluetooth konektori. Korištenjem UPnP/DLNA servera uređaj čita i reproducira formate MP3, WMA, AAC FLAC i LPCM do 24-bit/192kHz.

Pro-ject Stream Box DS jedan je od nekoliko proizvoda posvećenih obilježavanju 20. rođendana Pro-Jecta. Riječ je o medijskom playeru s WiFi i Ethernet podrškom. Kao i Stream Box SE, koristi UPnP/DLNA serevere te je u mogućnosti reproducirati formate MP3, WMA, AAC FLAC i LPCM. Izlazni konektori podrazumijevaju RCA analogne i digitalne, a moguće je uređaj spojiti putem USB-a na  iPod, iPhone ili iPad.